Junior

Realizujeme aktivity a hry, ktoré podporujú dieťa vo vybudovaní základnej pohybovej prípravy, získaniu základných pohybových, sociálnych a komunikačných zručností. Za prítomnosti rodiča, dieťa nenásilnou formou postupne pripravujeme na nástup do škôlky, aby jeho budúcu absenciu zvládlo ľahšie a rýchlejšie. Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém, […]

Explorer 2

Aktivity a hry zamerané na rozvoj hrubej motoriky, komunikácie, jemnej motoriky, kognitívnych procesov, socializácie, emocionálnych vzťahov. Deti si zamilujú malé choreografie, gymnasticko- atletické rozcvičky. Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa a inšpiráciu pre rodičov na aktivity doma. Periodicita a trvanie: týždenne/ 50 min. Počet detí v skupine: 10 Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. […]

Explorer 1

Exploreri 1 po absolvovaní semestra nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností, vrátením pomôcok, či dodržiavaním jednoduchých pravidiel. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny svojich rovesníkov a láskyplných rodičov. Pod vedením odborne vyškoleného lektora Baby Balance získate nielen veľa inšpirácie na aktívne strávený čas s dieťaťom, […]

Mini/Explorer

Prispôsobíme sa dynamike detí a ich potrebám. Zároveň ich budeme viesť hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe. Úžasná dynamika celej skupiny prejde postupne premenou a z bábätiek sa stanú deti s chuťou objaviť celý svet. Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí. Periodicita a […]

Mini 3

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny, ktorá sa vplyvom pohybového boomu bábätiek stupňuje. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí. Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min. Počet detí v skupine: 9 […]

Mini 2 6-8 mes.

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí. Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min. Počet detí v skupine: 7 Pri voľbe kategórie MINI 2 je dôležitý […]

Mini 1 3-5 mes.

Pracujeme pomalým a pokojným tempom. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí. Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min. Počet detí v skupine: 6 Pri voľbe kategórie MINI 1 je […]

Explorer 1 15-17 mes.

Exploreri 1 po absolvovaní semestra nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností, vrátením pomôcok, či dodržiavaním jednoduchých pravidiel. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny svojich rovesníkov a láskyplných rodičov. Pod vedením odborne vyškoleného lektora Baby Balance získate nielen veľa inšpirácie na aktívne strávený čas s dieťaťom, […]