Mini/Explorer

12 - 14 mesiacov
Pohybový boom, interakcia a spätná väzba

Prispôsobíme sa dynamike detí a ich potrebám. Zároveň ich budeme viesť hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe. Úžasná dynamika celej skupiny prejde postupne premenou a z bábätiek sa stanú deti s chuťou objaviť celý svet. Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 50 min.

Počet detí v skupine: 10

 

Čo by malo dieťa v tejto kategórii zvládať? Dieťatko sa stavia s oporou, stavia sa bez opory, chodí popri opore, samostatná chôdza.